top of page

Zásady ochrany osobných údajov

Aký typ informácií zhromažďujeme?

Prijímame, zhromažďujeme a ukladáme všetky informácie, ktoré zadáte na našich webových stránkach, alebo nám ich poskytnete iným spôsobom. Okrem toho zhromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) používanú na pripojenie vášho počítača na Internet; emailovú adresu; informácie o počítači a pripojení. Môžeme použiť softvérové nástroje na meranie a zhromažďovanie informácií o reláciách, vrátane doby odozvy stránky, dĺžky návštev určitých stránok, informácií o interakcii so stránkami a metód používaných na prechádzanie mimo stránku. Zhromažďujeme tiež osobne identifikovateľné informácie (vrátane mena, e-mailu, komunikácie); komentáre, spätnú väzbu, recenzie produktov, odporúčania a osobný profil.

Ako zhromažďujeme informácie?

Keď vykonávate transakciu na našom webe, v rámci procesu zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú použité iba z vyššie uvedených konkrétnych dôvodov.

Prečo zhromažďujeme také osobné údaje?

Tieto neosobné a osobné údaje zhromažďujeme na nasledujúce účely:

  • Poskytovať a prevádzkovať Služby;

  • Poskytovať našim Užívateľom nepretržitú zákaznícku pomoc a technickú podporu;

  • Aby sme mohli kontaktovať našich návštevníkov a užívateľov pomocou všeobecných alebo prispôsobených oznámení týkajúcich sa služieb a propagačných správ;

  • Vytvárať agregované štatistické údaje a ďalšie agregované a/alebo odvodené neosobné informácie, ktoré môžeme my alebo naši obchodní partneri použiť na poskytovanie a vylepšovanie našich príslušných služieb;

  • Dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy.

Ako ukladáme, používame, zdieľame a zverejňujeme osobné informácie návštevníkov svojich stránok?

Naša spoločnosť je hosťovaná na platforme Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše dáta môžu byť uložené prostredníctvom dátového úložiska Wix.com, databáz a všeobecných aplikácií Wix.com. Ukladajú vaše dáta na zabezpečených serveroch za bránou firewall.

Ako komunikujeme s návštevníkmi svojho webu?

Na komunikáciu so zákazníkmi využívame výhradne E-mail a Telefón

bottom of page